Toimielin: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen, perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Lautakunta vastaa kasvatuksen ja oppimisen toimialan kehittämisestä ja palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä siten, että asukkaille ja käyttäjille varataan mahdollisuus osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi lautakunnan vastuulla on palveluiden vaikuttavuuden seuranta ja arviointi.

Lumon lukion uusi opiskelija, varmista paikkasi 15.6.2023

Uutinen

Ohjeet lukiopaikan vastaanottamiseksi Lumon lukiossa.

Korson suuralue