Information om webbplatsen

På webbplatsen finns information om Vanda stads tjänster och kontaktuppgifter och aktuell information. Olika temawebbplatser kompletterar huvudwebbplatsen vantaa.fi.

Hur hittar du den information du söker?

Den finns en stor mängd information på webbplatsen och det kan vara svårt att hitta enskild information. Vi rekommenderar att du använder webbplatsens sökfunktion. Du kan också söka via huvudmenyn om du vet till vilken helhet informationen hör till. 

Ge oss respons om du inte hittar den information du söker så gör vi vårt bästa för att rätta till saken. 

Tjänster, e-tjänster och verksamhetsställen 

Tjänstekatalogens väsentliga uppgifter hämtas från en databas för huvudstadsregionens servicebeskrivningar och arbetsställen/verksamhetsställen (TPR-familj/TPR-perhe). Registrets uppgifter visas också på servicekartan och utemotionskartan. TPR-familjen sköts av IT-enheten vid Helsingfors stadskansli. Helsingfors tillhandahåller också TPR-familjens uppgifter som öppen data. Vanda stad upprätthåller uppgifterna och ansvarar för uppgifterna om Vanda stad. 

Ge respons

Vårt mål är en webbplats som betjänar användarna på ett bättre sätt än tidigare. Användarnas respons och önskemål beaktas i utvecklingen av webbtjänsten. Du kan ge oss respons på innehållen, på brister eller fel du upptäckt eller komma med idéer om hur webbplatsen kunde utvecklas. Så konkret respons som möjligt och olika exempel hjälper oss att utveckla webbplatsen på bästa sätt.

Ställ in dina egna inställningar för kakor (cookies)

Kakor är korta textfiler som lagras på terminalenheterna när webbsidorna används. Nödvändiga cookies är de cookies utan vilka det inte är rimligt möjligt att använda webbplatsen.

För att kunna utveckla tjänsten vantaa.fi samlar vi in allmänna statistikuppgifter om användningen av sidorna med hjälp av tjänsterna Google Analytics och Siteimprove. På webbplatsen används insticksprogrammet AddToAny (delningsknappar). Med hjälp av IP-adressuppgifterna kan besökaren identifieras, men inte kopplas till en fysisk person utifrån uppgifterna. De webbansvariga för vantaa.fi använder uppgifterna för statistisk uppföljning av antalet besökare och förbättring av webbplatsens innehåll, användargränssnitt och användarerfarenheten.

För att visa inbäddade videor måste du acceptera Analys-cookies och för att använda translattor-knappen acceptera Preferenser cookies. Dessa är tredjepartstjänster som samlar in information om besökarna utan att placera egna cookies på webbplatsen.

Du kan kontrollera och ändra dina inställningar för kakor (cookies) via länken Cookie-inställningar längst ner på sidan.

Vanda förbinder sig att producera tillgängliga webbtjänster

Tillgängligheten har en viktig roll i Vandas webbtjänster. Målet är att avlägsna alla tekniska hinder för användningen i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Vi satsar också på innehållens tillgänglighet och användbarhet.

Vantaa.fi-tjänstens tillgänglighet följs upp med ett monitoreringsverktyg. Staden anlitar vid behov också externa tillgänglighetsexperter och -auditörer. Observerade brister och kanaler där du kan ge respons på tillgängligheten beskrivs i tillgänglighetsutlåtandet.

Vanda behandlar personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning

Under delen ”Dataskydd för Vantaa.fi-webbtjänsten” finns det mer information om personuppgifter som behandlas i tjänsten och tjänstens innehållshanterings- och publiceringssystem.

Prenumeration på RSS-flöden

Du kan prenumerera på RSS-flöden bland webbplatsens aktuella nyhetsflöden. Flöden kan prenumereras t.ex. via webbläsaren eller e-postprogrammet.

Du kan hitta instruktioner om hur du prenumererar flöden genom att skriva in följande sökord i sökmotorn: ”prenumeration på RSS-flöden + xx (xx=namnet på programmet du använder t.ex. Outlook). På finska ”RSS-syötteen tilaaminen + xx”.

Temawebbplatser

Vantaa.fi är Vanda stads officiella webbplats som innehåller mångsidig information bland annat om Vandas tjänster, möjligheter att påverka, evenemang och andra aktuella frågor. Temawebbplatserna kompletterar huvudwebbplatsen innehåll.

Ansvar för innehåll

Vanda stads informationsenhet ansvarar för innehållet på webbplatsen vantaa.fi. Informationsenheten och verksamhetsområdena uppdaterar innehållet på de sidor de ansvarar för. Temawebbplatsernas webbansvariga ansvarar för innehållen för egen del.

Man strävar efter att informationen på sidorna är så aktuell och korrekt som möjligt. Av bland annat tekniska skäl kan sidornas riktighet och aktualitet dock inte garanteras i alla lägen. Vanda stad ansvarar inte för skador, kostnader eller olägenheter som orsakas av eventuella felaktiga uppgifter.

vantaa.fi-webbplatsens versioner

Webbplatsen utvecklas hela tiden. Funktioner förbättras och nya egenskaper implementeras kontinuerligt. Målet är också att utveckla mer användarvänliga innehåll.

vantaa.fi 1.0 (publicerades 15.3.2022)
beta.vantaa.fi (publicerades 16.11.2021)

More information

Vanda stads information

viestinta@vantaa.fi

Keywords

TillgänglighetDataskydd