Huoltajille

Asiasanat

Korson suuralueKoulutusOpiskelijat

Opiskelijan huoltajilla on tärkeä rooli opiskelevan nuoren opiskelujen ja arjen tukemisessa. Laki velvoittaa huoltajan seuraamaan oppivelvollisuuden suorittamista. Päivittäinen yhteydenpito tapahtuu Wilman kautta.

Opiskelua Lumossa

Opiskelussa hyödynnetään paljon digitaalisia oppimisalustoja

Yhteydenpito

Huoltajille annetaan opiskelijan ensimmäisen lukuvuoden alussa henkilökohtaiset käyttäjätunnukset Wilmaan.

Wilman avulla oppivelvollisen opiskelijan huoltajan tulee:

  • seurata opiskelijan opintoja ja opintomenestystä
  • tarkastella opiskelijan lukujärjestystä
  • pitää yhteyttä opettajiin ja koulun henkilökuntaan
  • seurata ja selvittää opiskelijan poissaoloja

Huomaathan, että huoltajatunnukset on tarkoitettu vain huoltajan käyttöön! Tiedot lähetetään postitse kotiin.

Opiskelijoita kannustetaan antamaan huoltajille pääsy Wilma-tietoihin myös 18 vuotta täytettyään.

Vanhempainiltoja järjestetään Lumossa vuosittain. Vanhempien toivotaan olevan yhteydessä lukioon aina sellaisissa tilanteissa, jolloin opiskelijan on itse vaikea asiaa hoitaa tai opiskelija muutoin tarvitsee huoltajan tukea. 

Huoltajille on tarvittaessa tarjolla tulkkipalvelu.