Opiskelu Lumossa

Etiketter

Korson suuralueKoulutusOpiskelijat

Täältä löydät Lumon opinto-oppaan, opetussuunnitelman, työajat sekä yleistä tietoa ylioppilastutkinnosta.

Lumon lukion opinto-opas

Lumon lukion opetussuunnitelma

Työajat

to 18.5.23 Helatorstai, vapaapäivä

la 3.6.23 kevätlukukausi päättyy

PERIODIT

1. periodi 11.8. - 30.9. => päätösviikko: 22.9. - 30.9.

2. periodi 3.10. - 29.11. => päätösviikko: 21.11. - 29.11.

3. periodi 30.11. - 7.2. => päätösviikko: 30.1. - 7.2.

4. periodi 8.2. - 6.4. => päätösviikko: 29.3. - 6.4.

5. periodi 11.4. - 3.6. => päätösviikko: 24.5. - 1.6.

Lumon lukion tuntijakotaulukko kuvaa ns. palkkeja, jotka muodostavat lukujärjestyksen

Ylioppilastutkinto 

Lukio-opintojen päätteeksi suoritetaan valtakunnallinen ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Tutkinnon suorittamista varten kaikissa lukioissa järjestetään yhtä aikaa kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, ylioppilaskokeet. Tutkinnon suorittamisen voi hajauttaa, mutta se on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilaskokeisiin, kun kaikki kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit on suoritettu.

Ylioppilastutkinto uudistuu keväällä 2022

Keväästä 2022 alkaen suoritetaan vähintään viisi (5) koetta. Tämä koskee niitä kokelaita, jotka aloittavat tutkinnon suorittamisen kevään 2022 tutkinnossa. Kokelas, joka suorittaa osan kokeista syksyllä 2021 (tai keväällä 2021 ja syksyllä 2021) ja loput keväällä 2022, suorittaa tutkinnon aiemman mallin mukaan.

Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen suorittaminen vaaditaan jatkossakin kaikilta kokelailta, ja muut vaadittavat neljä koetta tulee valita seuraavista ryhmistä:

  • vieras kieli
  • toinen kotimainen kieli
  • matematiikka
  • reaali.

Vähintään yhden kokeen tulee jatkossakin olla pitkän oppimäärän koe.​ Kokelas valitsee kokeita vähintään kolmesta eri ryhmästä.

Syksyllä 2021 tai aikaisemmin aloitetut tutkinnot

Ylioppilastutkinnossa suoritetaan vähintään neljä (4) koetta, joista äidinkielen koe on pakollinen kaikille. Muut kolme pakollista koetta voi valita seuraavista aineista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja yksi ainereaalikoe. Pakollisen ainereaalikokeen voi tehdä jossakin seuraavista reaaliaineista: evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia, psykologia, historia, yhteiskuntaoppi, kemia, fysiikka, biologia, maantiede tai terveystieto. Neljän pakollisen kokeen lisäksi voi suorittaa ylimääräisiä kokeita oman valinnan mukaan.

Pakolliset kokee hyväksyttävästi suorittaneet saavat ylioppilastutkintotodistuksen. Todistus annetaan sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu. Ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista, opiskelijan tulee suorittaa lukion koko oppimäärä.

Ylioppilaskokeet suoritetaan digitaalisesti. Lisätietoa ylioppilastutkinnosta Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

 

Keywords

Lumon lukio